Najwyższa jakość w organizacji

System zarządzania jakością to podstawa sprawnie funkcjonującej i rozwijającej się organizacji. Norma ISO 9001 zawiera wszelkie regulacje, które skutecznie wdrożone pozwalają na osiąganie coraz wyższych celów jakościowych.

Dlaczego warto wdrożyć ISO 9001?

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością niesie ze sobą wiele korzyści. Już samo wdrożenie w dużym stopniu porządkuje organizację i zwiększa jej przejrzystość. Dzięki opracowaniu szczegółowych procedur oraz zakresów obowiązków i odpowiedzialności na określonych stanowiskach każdy pracownik lepiej rozumie swoją rolę w firmie. System ten pozwala też na zwiększenie efektywności działania, co wiąże się z obniżeniem kosztów operacyjnych. Dzięki poprawie jakości produktów i usług wzrasta satysfakcja klientów, a co za tym idzie również przychody firmy. Warto też podkreślić, że certyfikacja systemu zarządzania niesie ze sobą korzyści wizerunkowe.

Certyfikacja i utrzymanie systemu

Aby uzyskać certyfikację ISO 9001 należy dobrze poznać zasady normy i skutecznie je wdrożyć. Aby dobrze się przygotować do tego można wziąć udział w szkoleniu ISO 9001, które pomaga zrozumieć wszystkie zapisy i poznać ich praktyczną interpretację. Kiedy działanie organizacji jest już przystosowane do zasad systemu zarządzania jakością należy zgłosić się na audyt certyfikacyjny. Po takiej kontroli przedsiębiorstwo otrzymuje raport, w którym można znaleźć między innymi opisy niezgodności. W takich obszarach należy wdrożyć działania korygujące. Kiedy wszystko już funkcjonuje zgodnie z normą ISO 9001, organizacja otrzymuje certyfikat, który jest ważny przez 3 lata. W tym okresie należy regularnie kontrolować system przede wszystkim poprzez audyty wewnętrzne. Osoby, które będą je przeprowadzać powinny wybrać się na szkolenie ISO 9001 dla audytorów wewnętrznych.  Dzięki systematycznej analizie systemu można nie tylko łatwo wychwycić wszelkie uchybienia, ale też zidentyfikować obszary, które warto doskonalić. W ten sposób można stale rozwijać system i podnosić jakość w organizacji.