Marketing 2017? Powierz go profesjonalnej agencji!

Marketing to proces społeczny, który ma przynosić zyski firmom/markom poprzez zaspokajanie potrzeb ich klientów. Układanie strategii marketingowych oraz wszelkie działania z tych strategii wynikające to zadanie, które najlepiej powierzyć profesjonalistom. Agencje komunikacji marketingowej to zespoły kreatywnych i pełnych pasji ludzi, którzy oprócz rzetelnej wiedzy i skutecznych narzędzi – dysponują również know-how mocno osadzonym w aktualnych realiach rynkowych. Jak znaleźć dobrą agencję marketingową? Jakie trendy będą obowiązywać w marketingu w najbliższych miesiącach?

Agencje marketingowe z prawdziwego zdarzenia

Agencje marketingowe zajmują się przede wszystkim szukaniem możliwości rynkowych dla swoich klientów, a następnie tworzeniem strategii marketingowych mających prowadzić do pomnażania ich zysków. Bardzo ważnym elementem wszelkich działań podejmowanych przez marketerów jest umiejętne komunikowanie się z szeroko rozumianym rynkiem. Obecnie tworzenie skutecznych planów komunikacji jest zdecydowanie trudniejsze niż jeszcze kilka, bądź kilkanaście lat temu. Mnogość kanałów tejże komunikacji wymaga od agencji stałego podnoszenia kwalifikacji i rozszerzania kompetencji. Niezbędna jest również elastyczność i umiejętność szybkiego dopasowywania się do zmieniających się realiów, które to zmiany wynikają m.in. z rozpędzającej się rewolucji technologicznej oraz dynamicznie zmieniających się klientów i ich potrzeb. Szukając najlepszej agencji marketingowej dla swojej firmy/ marki – postawmy na tę, która potrafi szybko i skutecznie odpowiadać na nowe wyzwania. Przykładem takiej właśnie agencji komunikacji marketingowej jest Mec Global, która może zaproponować swoim klientom efektywne działania dzięki nowemu modelowi pracy opartemu na połączeniu kompetencji ogólnych z ekspertyzą specjalistycznych działów (więcej informacji o specyfice działania Mec Global znajdziemy tutaj: http://www.mecglobal.pl/).

Trendy marketingowe 2017

Marketing zmienia się dynamicznie, a co za tym idzie – zmieniają się również trendy marketingowe. To co było na topie jeszcze rok, czy dwa lata temu – obecnie już nie wystarcza. Świetnym tego przykładem jest tzw. „content marketing”, który robił furorę w 2015 roku. Ten marketing treści, hołdujący zasadzie, że „dobra treść obroni się sama” był jednym z najskuteczniejszych narzędzi 2 lata temu. Obecnie na rynku mamy mnóstwo doskonałej jakości materiałów, a co za tym idzie - treść może się już sama nie obronić. W roku 2017 będziemy więc stawiać na umiejętne promowanie wysokiej jakości treści. Drugim ważnym trendem będzie personalizacja. Według badań przeprowadzonych w połowie 2016 roku przez Salesforce, aż 58% respondentów zadeklarowało, że „spersonalizowane doświadczenie” jest jednym z najważniejszych czynników podczas podejmowania decyzji zakupowych. Warto więc wykorzystać wszelkie informacje o klientach, by komunikować się z nimi w jak najbardziej zindywidualizowany sposób (np. stosując tzw. komunikacja jeden do jednego, czy dostosowując witrynę internetową do konkretnego odbiorcy) oraz proponować spersonalizowaną ofertę. Kolejny trend to… rozmowa. Komunikacja firm z klientami wciąż przebiega głównie jednokierunkowo i widać wyraźnie nadawcę (marka) oraz odbiorcę (klient) treści. W komunikacji dwukierunkowej ten podział zaciera się, bo każda ze stron może być równocześnie nadawcą i odbiorcą. W roku 2017 agencje marketingowe będą więc stawiały na rozmowę i uczyły tejże swoich klientów. Ostatnim (choć nie najmniej ważnym!) trendem marketingowym bieżącego roku będzie transparentność i marketing oparty  wartości. Ludzie chcą kupować od firm/marek, które mają ludzką twarz, nie kłamią i nie kręcą, są szczere i jakieś, tj. mają określone poglądy.

Klasycy marketingu, tacy jak Philip Kotler i Gary Armstrong podkreślają, że ma on służyć zbudowaniu właśnie odpowiedniej relacji marki z klientami. Efektem tej relacji powinna być wymiana: klient otrzymuje produkt lub usługę, które zaspokajają jakieś jego potrzeby, a firma osiąga swoje ekonomiczne cele. W najbliższych miesiącach marketing będzie mocno nawiązywał właśnie do tego pierwotnego założenia, w którym najważniejsza jest właśnie relacja rozumiana jako komutacja dwukierunkowa dwóch dobrze znających, ceniących i doceniających się wzajemnie podmiotów. 

Materiał partnera zewnętrznego