Backup danych

Pod pojęciem backupu kryje się tworzenie kopii zapasowych plików. Są to dane, które pomagają odtworzyć informacje w przypadku ich utraty. Backup jest często zapominany przez zarządzających firmami, chociaż stanowi podstawę bezpieczeństwa systemu informatycznego. Z czego wynika niebezpieczeństwo utraty danych, ile kosztuje tworzenie kopii zapasowej i jakie są jej rodzaje, jakie z tego wynikają korzyści dla firmy i czym backup różni się od archiwizacji– tego wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Niebezpieczeństwo utraty danych

Dobry backup danych zabezpiecza firmę na wypadek ich utraty lub uszkodzenia. Nieprawidłowa konfiguracja systemu informatycznego, fabryczne wady urządzeń, lata ich eksploatacji, niska jakość konserwacji – te wszystkie czynniki mogą mieć wpływ na zawodność infrastruktury informatycznej. Dane mogą zostać utracone również w wyniku awarii, kradzieży bądź wypadków losowych.

Ile to kosztuje?

Trudno określić konkretny koszt takiej usługi. Wszystko zależy od wielkości firmy, jej potrzeb, a także wybranego rodzaju backupu. Na rynku działa wiele firm oferujących usługę backupu danych, warto więc porównać aktualne oferty. Należy przy tym wziąć pod uwagę to, że koszt backupu jest kilkukrotnie niższy niż cena odzyskania danych w przypadku ich utraty.

Rodzaje backupów

  • Pełny – wszystkie dane są kopiowane na jeden nośnik. Z jednej strony taki backup wymaga dużo czasu, a z drugiej – odzyskanie danych z nośnika nie jest bardzo czasochłonne.
  • Przyrostowy – najszybsza metoda backupu, ale wymagająca najwięcej czasu przy odzyskiwaniu plików. Polega na skopiowaniu plików, które są nowe, oraz tych, które zostały zmodyfikowane po ostatnim backupie.
  • Różnicowy – w tym wypadku kopiowaniu podlegają jedynie te dane, które zostały zmienione po ostatnim pełnym backupie. Zarówno ilość danych, jak i czas backupu, rośnie z tygodnia na tydzień.

Korzyści dla firmy

Zdecydowanie największą zaletą backupów jest zabezpieczenie danych przed ich utratą, co daje poczucie bezpieczeństwa. W razie awarii dane są odzyskiwane bardzo szybko, nie wydłużając przerwy w codziennym funkcjonowaniu firmy. Dzięki temu ciągłość działania biznesu zostaje zachowana. Backup pozwala również zabezpieczyć firmę przed stratami finansowymi, a koszty samej usługi są niskie w porównaniu z własnym dedykowanym biurem zapasowym.

Backup a archiwizacja

Bezpieczeństwo i archiwizacja danych są bardzo często mylone z pojęciem backupu. Tymczasem archiwizacja polega na podziale danych na aktywne, nieaktywne i referencyjne. Archiwizowane dane zazwyczaj są dostępne dla użytkowników w postaci referencji, podczas gdy w przypadku backupu są kopiowane w inne miejsce.

 

Materiał zewnętrzny