Neo-Vinci przedstawia platformę eQuest

Neo-Vinci przedstawia platformę eQuest, służącą do kształcenia i edukowania wybranej grupy odbiorców wraz z równoległym analizowaniem danych epidemiologicznych.

Neo-Vinci – agencja marketingowa skupiająca się na pharma marketingu – wprowadza na rynek nowy, innowacyjny produkt. Jest to platforma eQuest. Platforma ta pozwoli swoim użytkownikom na wzbogacanie swojej wiedzy oraz równoległe zbieranie i wykorzystywanie informacji, które nie byłyby dla nich dostępne w żaden inny sposób.

eQuest

Dostarczanie kluczowych danych w sektorze medycznym i farmaceutycznym powinno być czymś więcej, niż tylko odpowiedzią na zapotrzebowanie tego sektora. Neo-Vinci to agencja, która chciała znaleźć sposób nie tylko na zaspokojenie tych potrzeb, ale też na systematyczne polepszanie jakości świadczenia usług związanych ze służbą zdrowia.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w branży medycznej i farmaceutycznej, Neo-Vinci stworzyło platformę eQuest. Jest to system, który służy do podnoszenia kompetencji poprzez systematyczne dostarczanie wiedzy wraz z równoległym analizowaniem preferencji wybranych grup docelowych. Pozwala on także na monitorowanie postępów w rozpoczętym procesie kształcenia. Jedną z jego najciekawszych cech jest to, że pozwala w prosty sposób stworzyć kanał edukacyjny dla wybranej grupy docelowej.

Platforma eQuest, wspierana przez akcelerator Ideo Global, jest jednym z 121 startupów, które wzięły udział w programie Scale UP.

Neo-Vinci

Agencja marketingowa Neo-Vinci zajmuje się dostarczaniem odpowiednich produktów związanych z sektorami farmaceutycznym oraz medycznym. Agencji przyświeca cel podnoszenia świadomości swoich klientów. Ma to także pozytywny wpływ na jakość zdrowia i życia nie tylko użytkowników systemu eQuest, ale też wszystkich, którzy korzystają z usług klientów Neo-Vinci.

Neo-Vinci jako agencja posiadająca bogate doświadczenie w kreowaniu rozwiązań dla branży medyczno-farmaceutycznej zbudowała skuteczną platformę pozwalającą zaspokoić potrzeby każdej ze stron wchodzących w skład sektora ochrony zdrowia. eQUEST jest rozwiązaniem kompleksowym, pozwalającym dotrzeć do wybranej grupy odbiorców, związać ich przez dłuższą perspektywę czasu oraz na bieżąco pozyskiwać tak ważne w dzisiejszych czasach dane statystyczno-epidemiologiczne. Jesteśmy dumni, że coraz większe grono naszych klientów stanowią nie tylko firmy farmaceutyczne, ale co raz częściej także towarzystwa naukowe oraz uczelnie wyższe. Jesteśmy przekonani, że rok 2018 oraz kolejne lata przyniosą nowe możliwości implementacji naszych rozwiązań powodując tym samym jeszcze większy potencjał do rozwoju platformy eQUEST oraz powiązanych z nią produktów.” – Artur Konefał, CEO Neo-Vinci

Neo-Vinci jest obecnie zaangażowane w szereg projektów o skali krajowej, w których wykorzystywane będą autorskie rozwiązania agencji.

Artykuł partnera zewnętrznego