Druk plakatów będących wizualną formą informacyjno-perswazyjną

​Plakat jest wizualną formą, która coś przedstawia, o czymś informuje, do czegoś nas próbuje przekonać. Historia plakatu pokazuje, że jest on uznawany za najbardziej artystyczną z wizualnych form reklamowych. Stworzenie dobrego plakatu jest zatem procesem złożonym i zależnym od wielu czynników.

Żaden element nie ma znaczenia, ale wszystkie go współtworzą

Świat społeczny jest konstruktem tworzonym w procesie produkcji i dystrybucji znaczeń. Istotną częścią tego konstruktu jest sfera wizualna, bo to właśnie przekaz wizualny jest współcześnie bardzo eksplorowany. Poszczególne elementy, które składają się na wybrany komunikat, biorą udział w konstruowaniu i transmisji znaczeń, choć same w sobie nie znaczą nic. Faktura papieru sama w sobie nie oznacza nic, ale faktura jako część całości, którą jest plakat, wpływa na jego znaczenie i tego znaczenia jest nośnikiem. Dlatego ważny jest wybór odpowiedniej drukarni i techniki wydruku tak, aby plakat, jako gotowa forma, był spójnym, przemyślanym, estetyczny i skutecznym przekazem. 

Druk plakatów, a istotne czynniki wypływające na ich ostateczną formę 

Plakat jest wizualnym nośnikiem pewnych treści – informacyjnych, reklamowych, estetycznych. Jego siła perswazyjna jest zależna od tego, jak poszczególne elementy będą ze sobą współgrać i jaki wszystkie razem stworzą komunikat. Oczywiście, że ważna jest grafika, rysunek, to, co plakat przedstawia, ale ważne są też kolory. Każdy kolor ma określoną symbolikę i może być różnie w zależności od kontekstu interpretowany. Nie tylko kolor, ale i jego odcień jest ważny, wszak żółty żółtemu nierówny. Dlatego istotne jest, aby kolor na wydruku odpowiadał kolorom wybranym przez twórcę, a na to wpływ ma jakość maszyny drukującej, technika wydruku oraz rodzaj papieru. Sam wybór papieru jest ważny w kontekście miejsca, w którym dany plakat będzie prezentowany. Trzeba uwzględnić, czy plakat będzie wisiał na zewnątrz, gdzie może zamoknąć albo wyblaknąć od słońca, czy będzie chroniony szybką, czy w jakim świetle będzie prezentowany. Szukając odpowiedniej drukarni, warto zwrócić uwagę na to, jakie techniki wydruku są dostępne oraz jaka jest oferta podłoża, na którym nasz wydruk będzie prezentowany. 

Plakat i jego artystyczna historia 

Pierwsze plakaty pojawiły się w XVII/XVII wieku i były uważane za rodzaj reklamy. Wraz z postępem technik graficznych plakat rozwinął się formalnie i funkcjonalnie, by z formy reklamowej stać się indywidualną wypowiedzią artystyczną. Dziś plakat może być zarówno formą ekspresji twórczej, jak i użytecznym przekazem perswazyjnym. Dzięki ponownemu rozwojowi technik graficznych, szczególnie druku cyfrowego, pojawiły się nowe możliwości, które sprawiają, że druk plakatów jest kolejnym etapem twórczym, a nie wyłącznie przeniesieniem twórczości na wybrany nośnik.

Artykuł partnera