Wynajem samochodu w kosztach firm

Samochód to w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość, w zasadzie już konieczność. Jednak z drugiej strony wielokrotnie zakup firmowego auta jest zbyt dużym kosztem, zwłaszcza dla młodych przedsiębiorców. W takiej sytuacji dobrym pomysłem może być wypożyczalnia samochodów. Jak wówczas należy dopełnić wszystkich formalności i jak można rozliczyć koszty związane z takim pojazdem?

Wynajem samochodu - co i jak?

Przedsiębiorca może wynająć pojazd na postawie umowy najmu zgodnie z artykułem 659. par. 1  Kodeksu cywilnego. Jak wynika z tego przepisu poprzez umowę najmu osoba wynajmująca jest zobowiązana do oddania najemcy rzeczy do wykorzystywania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemna zobowiązany jest do płacenia osobie wynajmującej ustalonego wcześniej czynszu.

Wynajem samochodów - oferta

Wynajem pojazdu a koszty

Przedsiębiorca, który wynajmuje samochód zobowiązany jest nie tylko do regularnego płacenia czynszu. Ponosi on także inne wydatki, które związane są ze zwykłą eksploatacją samochodu. Należy do nich zaliczyć m.in zakup paliwa, wymianę oleju, opłaty za autostradę czy parking, remonty powypadkowe, naprawy, zakup części czy ubezpieczenia auta. Aby zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów należy prowadzić stosowną ewidencję przebiegu pojazdu, a więc popularną kilometrówkę. Przy czym suma wydatków ujętych w kosztach nie może przekraczać kwoty limitu, która wynika z pomnożenia liczby kilometrów realnego przebiegu auta i stawki za jeden kilometr tego przebiegu.

Stawka ta uzależniona jest od pojemności skokowej silnika pojazdu i wynosi 0,5214 zł w przypadku aut o pojemności skokowej do 900cm3 oraz 0,8358 zł w przypadku pojazdów o pojemności skokowej wyższej niż 900cm3.

wypożyczalnia samochodów

Wynajem auta a czynsz i ubezpieczenie

Mimo, że zdecydowana większość kosztów związanych z wynajmowanym pojazdem powinna być księgowana właśnie według tej zasady, to istnieją również i inne przypadki.

Pierwszy z nich dotyczy kwestii ubezpieczenia auta - AC, OC oraz NW. Wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczenia wynajmowanego auta osobowego (NW, AC i OC) zaliczane mogą być do kosztów uzyskania przychodów jeśli obowiązek taki jest określany w samej umowie wynajmu. Niezbędny jest więc w takiej sytuacji zapis, z którego jednoznacznie wynika, że wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem pojazdu ponosi podatnik najemca, a nie osoba wynajmująca. W ustawie znajduje się jednak i przepis, który skutecznie ogranicza wysokość wydatków jakie są ponoszone z tego tytułu. Wydatek dotyczący ubezpieczenia OC podlega np. zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów danego miesiąca w pełnej wysokości, pod warunkiem, że w tym okresie nie przekroczony zostanie limit kilometrówki.

Więcej informacji o wynajmie samochodów znajdziesz na www.djzone.pl

Jeśli zaś chodzi o księgowanie opłaty, a więc czynszu za wynajem auta, to organy skarbowe mają w tym przypadku różne zdanie. W niektórych opiniach znaleźć można na przykład informacje, że czynsz za wynajem samochodu nie jest opłatą eksploatacyjną, a więc nie powinien być rozliczany w ramach limitu kilometrówki, ale za nim. Z takim podejściem nie zgadza się jednak wiele osób. Ich zdaniem opłata za wynajem związana jest z samochodem, a więc również powinna być uwzględniana w popularnej kilometrówce.

Co ciekawe, w roku 2013 Minister Finansów wydał ogólną interpretację przepisów, w której zaprezentował korzystne dla wszystkich podatników stanowisko, które mówi o tym, że czynsz powinien być rozliczany bezpośrednio w kosztach podatkowych. Problem więc uległ rozwiązaniu, mimo to wciąć wiele osób z takim zdaniem się nie zgadza.