Charakterystyka content marketingu

Marketing treści

Content marketing określany też często mianem marketingu treści jest strategią, która pozwala na pozyskiwanie nowych klientów dzięki treściom publikowanym w sieci. Treści te powinny być nie tylko atrakcyjne, ale również przydatne, a co za tym idzie ich zadanie ma polegać na wzbudzeniu zainteresowania u ściśle sprecyzowanej grupy odbiorców. Marketing treści różni się w dość istotny sposób od tradycyjnych form marketingi, nie opiera się bowiem na jednostronnym przekazie reklamowym. W tym przypadku kluczem do sukcesu okazuje się budowanie relacji o długotrwałym charakterze angażującym nie tylko nadawcę, ale i odbiorcę treści.

W rezultacie content marketing to miano stosowane w przypadku wszystkich treści publikowanych i rozpowszechnianych w sieci. Mogą być to artykuły, ale również treści wideo, podcasty, infografiki, a nawet poradniki i raporty. Internauci zyskują dzięki nim dostęp do informacji nie tylko wiarygodnych, ale i pożądanych. Co więcej, informacje te dotyczą branży, która jest naturalnym trenem działania udostępniającej je firmy. Co ciekawe, content marketing może też występować w nieco szerszym kontekście, w którym obejmuje również treści pojawiające się poza Internetem.

Aby lepiej zrozumieć, na czym polega, konieczne jest zwrócenie uwagi na silne związki, jakie ma z tak zwanym marketingiem wirusowym opisywanym jako działania, które mają nakłaniać odbiorców do samodzielnego rozpowszechniania informacji na określony temat. Jeśli cel ma być osiągnięty konieczne jest stosowanie różnych technik i wykorzystywanie różnych kanałów informacji.