Korzyści płynące ze stosowania szczupłego zarządzania firmą

Lean management nazywa się koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem. Jej początek wziął się z firmy Toyota. Jest ona oparta na ich zasadach i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyota. Lean management opiera się na kilku podstawowych zasadach. Tylko z ich pomocą istnieje możliwość prowadzenia odpowiedniej działalności.

Podstawą wszystkich zasad jest ich zastosowanie w stosunku do klienta oraz tego w jaki sposób może odbierać nasz produkt. Najważniejszą zasadą bez wątpienia jest utrzymanie ciągłego przepływu, który polega na wytworzeniu produktu, w sposób płynny, a jednocześnie w takiej ilości by znalazło się na nie odpowiednia ilość klientów. Z pomocą stosowania strategii lean management można ograniczyć ilośc marnowanych produktów. Do podstawowych elementów marnotrawstwa  zalicza się nadprodukcję, zbędny ruch, oczekiwanie, zbędny transport, nadmierne zapasy, wady oraz nadmierne przetwarzanie. W teorii zasady te odnosiły się do działalności produkcyjnej, jednak wraz z rozwojem koncepcji szczupłego zarządzania znalazła ona także zastosowanie w sektorach usługowych. Do rodzaju kolejnego marnotrastwa jest także zaliczany niewykorzystany potencjał pracowników.

            System ten te może dać bardzo wiele korzyści. Wdrożenie szczupłego zarządzania wzmacnia konkurencyjność organizacji. Jeśli firma zacznie stosować lean menagement to w znacznym stopniu ograniczy ona koszty działalności i tym samym zyska dodatkowe fundusze na rozwój firmy. Zwiększy się także elastyczność oraz szybkość w dostosowaniu się do zmian w popycie i wymaganiach klientów. Głównie dlatego, że firma stanie się bardziej świadoma potrzeb klienta. Poprzez zwiększenie wydajności zwiększa się także produktywność, ponieważ uzyskuje się znacznie większą ilość produktów z takiej samej lub nawet mniejszej ilości nakładów. Na pewno powstanie także poprawa jakości wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Można zauważyć także zmniejszenie zapasów i znaczną poprawę wskaźnika obrotu zapasami. Największym ulepszeniem okaże się skrócenie czasu realizacji zamówień klientów i tym samym wzrośnie ich zadowolenie. Koncepcja lean menagement stawia na rozwój pracownika, dlatego też kadra w firmie stanie się znacznie lepsza w tym co robi i będzie posiadała znacznie większą wiedzę. Pracownicy dodatkowo będą także zdobywać nowe umiejętności. Zmniejszy się także ilość wypadków podczas pracy.

            Wiele firm dzisiaj na rynku daje możliwość by pomóc firmą na zastosowanie tej koncepcji. Bez wątpienia daje ona bardzo wiele korzyści i pomaga zbudować dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Firma assaya.pl daje taką możliwość i pomaga zbudować mocną firmę. 

 

Materiał zewnętrzny