System Marketing Automation ulepszy Twój e-biznes

Automatyzacja marketingu jest nowym trendem niosącym za sobą szereg korzyści. Na pierwszy plan wysuwa się to, że umożliwia ona marketerom większą oszczędność czasy, a tym samym mogą oni koncertować się przede wszystkim na samym tworzeniu strategii, a nie na powtarzalnym wykonywaniu poszczególnych działań. Gdy zatem mówimy o największych zaletach Marketing Automation musimy wspomnieć o zwiększeniu efektywności pracy wykonywanej przez dział marketingu, a to leży w interesie firmy postrzeganej jako całość.

Samo wdrażanie systemu iPresso nie zawsze przebiega w ten sam sposób, co do zasady jednak najczęściej inauguruje je wprowadzenie do jego struktur danych, które zostały zgromadzone we wcześniejszym okresie. Już na tym etapie widoczne są zresztą korzyści, które pozwalają na usprawnienie pracy działu marketingu.

Badania przeprowadzone wśród osób korzystających z Marketing Automation wskazują, że dla blisko połowy z nich największą zaletą posiadana przez omawiane tu rozwiązanie jest właśnie uwolnienie ich od konieczności wykonywania żmudnych i powtarzalnych zadań. Do tej pory zadania te były integralną częścią ich pracy i często utrudniały skupianie się na naprawdę istotnych celach. System sprawdza się znakomicie między innymi dlatego, że można zaimportować do niego wszystkie te bazy kontaktów, które zostały przez nas zgromadzone wcześniej. Jednocześnie do systemu wprowadza się komplet informacji na ich temat wraz z kontaktami przypisanymi do określonych segmentów.

ipresso

Dla iPresso, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych systemów tego typu, charakterystyczna jest segmentacja bazująca na atrybutach, tagach oraz kategoriach. Pozwala to na szybkie wyselekcjonowanie tych danych, które w danym momencie są nam potrzebne, bez konieczności odrywania się od projektu głównego albo delegowania do tego zadania odrębnego pracownika. Dzięki wykorzystaniu sprecyzowanych informacji możliwe jest prowadzenie kampanii reklamowych kierowanych do ściśle określonych docelowych grup odbiorców, a co za tym idzie – można liczyć na lepsze wyniki tego rodzaju przedsięwzięć. Każdy z kontaktów może mieć też ofertę dopasowaną do siebie, co zwiększy szansę na zakup.

Już samo wprowadzenie do systemu posiadanej przez nas bazy kontaktów jest wyjątkowo wartościowym rozwiązaniem. Umożliwia generowanie raportów odnoszących się do przekroju demograficznego, co pozwala na błyskawiczną odpowiedź na pytania o preferowane grupy klientów i ich rzeczywisty odzew na przygotowana przez nas kampanię. Nie można też nie docenić tego, że gdy mamy do czynienia z raz wygenerowanymi raportami, możemy liczyć na to, że będą one aktualizowane w czasie rzeczywistym. Co więcej, aktualizacja będzie obejmowała nowe kontakty nawet, jeśli trafiły do bazy już po wygenerowaniu pierwszego z raportów. Gdy więc dodamy kolejną grupę kontaktów, będziemy mogli natychmiast sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na demograficzną strukturę naszej bazy.

Oczywiście, segmentacja w systemach Marketing Automation nie obejmuje wyłącznie standardowych danych demograficznych. Osoby zajmujące się marketingiem mogą tez poddawać analizie aktywności wykonywane przez kontakty (dane behawioralne). Jednocześnie warto mieć na uwadze to, że samo gromadzenie przez system wspomnianych informacji nie wymaga od marketera zaangażowania. Wszystko dzieje się w tle i odbywa w sposób automatyczny.
Mówiąc o aktywnościach nie można też zapominać o lead scoringu, a więc o ocenie punktowej kontaktów, dla której kluczowe znaczenie ma właśnie poziom ich aktywności. O tym, jak duże znaczenie ma te rozwiązanie najlepiej niech świadczy to, że korzystanie z niego deklaruje blisko siedemdziesiąt procent firm, o których wiadomo, że można zaliczyć je do liderów swoich branż. Co ciekawe, gdy analizujemy firmy, które na rynku nie radzą sobie najlepiej, wskaźnik ten wynosi nieco mniej niż 30 procent.

Lead scoring może być dodatkowo wzbogacony o cechy kontaktów, co w literaturze naukowej zyskało już sobie miano scoringu demograficznego. To właśnie dzięki połączeniu obu metod marketer może zyskać obraz tego, które kontakty z jego bazy są najbliższe dokonania zakupu, w przypadku których zaś niezbędne jest stosowanie dalszych działań marketingowych.
Atutem systemów Marketing Automation jest również to, że wszystkie działania odnoszące się do potencjalnych klientów mają miejsce w jednej platformie. To właśnie ona umożliwia nie tylko dodanie ich do poszczególnych segmentów, ale również lead scoring, a nawet wysyłkę kampanii.

Marketing Automation to technologia marketingowa, dla której charakterystyczne jest między innymi to, że zapewnia największy zwrot z inwestycji. Właśnie taką opinię w badaniu wykonanym na zlecenie Survey Report wyraziło blisko 60 procent respondentów, co może być uważane za szczególnie przekonującą rekomendację. System ten już na etapie budowania bazy oraz zarządzania nią stanowi cenne wsparcie dla działu marketingu. Jego skuteczność sprawia, że pracownicy wspomnianego działu mogą bez przeszkód skupić się tak na planowaniu kampanii, jak i na wyznaczaniu jej strategicznych celów.