Marketing oparty o Big Data

Analiza Big Data ma w przyszłości stać się filarem strategii marketingowych w firmach dążących do osiągnięcia mierzalnej przewagi nad konkurencją. Nic dziwnego - dzięki przetwarzaniu informacji o zachowaniach klientów możliwe jest choćby dopasowanie oferty do ich realnych potrzeb, prognozowanie popytu na dane produkty i usługi czy optymalizowanie kosztów produkcji. Przechowywanie danych i ich analiza wiążą się jednak z pewnymi wyzwaniami dla firm. Jakimi?

Selekcja przechowywanych danych

Duże zbiory danych określane mianem “Big Data” pochodzą z różnych źródeł i zawierają różnego rodzaju informacje w wielu formatach. Ogromne zróżnicowanie przechowywanych danych - m.in. behawioralnych i transakcyjnych - rodzi konieczność umiejętnej ich selekcji. Wyłącznie prawdziwe i przydatne informacje przynoszą zyski związane z wdrożeniem marketingu opartego o przechowywanie danych. Skuteczny marketing opiera się na gromadzeniu i analizie różnorodnych danych, które muszą spełniać warunki rzetelności i prawdziwości. Jednocześnie te redukują ryzyko podejmowania błędnych i kosztownych decyzji biznesowych.

Analiza zbiorów informacji

Ogromne ilości przechowywanych danych wymagają również sprawnej analizy.  Wdrożenie analityki Big Data wiąże się z koniecznością stosowania innowacyjnych narzędzi analitycznych, dzięki którym możliwe jest efektywne wykorzystanie zebranych zasobów i integracja dużych danych. Zastosowanie narzędzi takich jak praca w klastrze, analiza in-database czy in-memory pozwala z powodzeniem docierać do informacji niedostępnych przy użyciu tradycyjnych metod.

Zapotrzebowanie na analityków

Skuteczne narzędzia do analizy przechowywanych danych to jednak nie wszystko. Niezbędnym elementem w łańcuchu Big Data są wyspecjalizowani analitycy, nazywani data scientists. Zdaniem Hala Variana, głównego ekonomisty Google, data scientist to najbardziej pożądany zawód tego dziesięciolecia. Analitycy ci mogą bowiem optymalnie wykorzystywać informacje płynące z danych, wyciągając na ich podstawie wartościowe wnioski.

Umiejętne wykorzystanie danych

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości płynące z analizy przechowywanych danych, koniecznie są zarówno specjalistyczne narzędzia, jak i wysokie umiejętności analityczne osób zajmujących się ich przetwarzaniem. Firmy i przedsiębiorstwa opierające swój marketing o Big Data stoją również przed wyzwaniem ponownej weryfikacji indywidualnych celów biznesowych, którymi mogą być na przykład: wzrost zysków, zdobycie nowych klientów czy obniżenie kosztów działalności. Ich znajomość jest kluczowa w efektywnym wyznaczaniu zakresu i rodzaju przechowywanych danych.

Dobra wiadomość dla marketingowców

Mimo niewątpliwych korzyści oferowanych przez narzędzia Big Data, polskie firmy wciąż z niechęcią decydują się na ich wdrożenie. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Intel, tylko 18% polskich przedsiębiorstw przechowuje dane i poddaje je analizie. Obawa przed zbyt dużymi kosztami i ryzykiem niepowodzenia sprawia, że jesteśmy w tyle Europy Środkowej jeśli chodzi o zastosowanie analizy Big Data. Na szczęście, nieustanny rozwój technologii wpływa na obniżenie jej kosztów, dzięki czemu już teraz przechowywać dane i analizować mogą nie tylko ogromne, ale też średnie i mniejsze przedsiębiorstwa. To dobra wiadomość dla marketingowców, bo jak pokazuje ankieta 18th Global CEO Survey przeprowadzona przez PwC, aż 80% prezesów odnotowało mierzalne korzyści w swoich firmach opierających marketing na Big Data.

Materiał partnera zewnętrznego